Nyheter 2024.06.13

Bilder på kull 30, 10 veckor

Bilder på kull 29, 13 1/2 vecka

Resultat från Baltic Winner Show

Bilder på kull 29, 12 1/2 vecka

Bilder på kull 30, 9 veckor

Bilder på kull 30, 8 veckor

---

Vi har fått en World Winner!!!

** WW'23 IC S*Magoria's Bullet **